Preliminary fundraiser result: 92 143 798 PLN
Result of the 27th Grand Finale:
175 938 717 PLN

18th Grand Finale - "Get even with diabetes" run.

Kolejny raz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zwraca uwagę opinii społecznej na problemy polskich diabetyków, czyli osób chorych na cukrzycę. Fot. H31.pl
See more