Days until 29th Grand Finale
101 dni

18th Grand Finale - "Get even with diabetes" run.

Kolejny raz Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zwraca uwagę opinii społecznej na problemy polskich diabetyków, czyli osób chorych na cukrzycę. Fot. H31.pl
See more