Our Experts

They Help us Buy The Best Equipment

We reach out to the consultants appointed by the Ministry of Health, medical directors of teaching hospitals, chief surgeons at paediatric wards, doctors working on equipment bought by the GOCC to advise us during the purchase of equipment. 
 
 • Prof.dr hab. med. Jerzy Kowalczyk, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i  hematologii dziecięcej, kierownik Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Prof. dr hab. Piotr Kaliciński, Konsultant Krajowy ds. chirurgii dziecięcej, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów IP- CZD,
 • Prof. Ewa Helwich, Konsultant Krajowy ds. Neonatologii,
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka w IP-CZD ,
 • Prof. Jerzy Szczapa, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego,
 • Prof. dr hab. n med. Ryszard Grenda, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
 • Prof. dr hab. Mariusz Wysocki, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Prof. zw. dr hab.n.med. Elżbieta Gajewska, Pediatra neonatolog, Przewodnicząca Programu „Nieinwazyjne Wspomaganie Niewydolności Oddechowej  u Noworodków w Polsce",
 • Prof. dr hab.med. Danuta Perek, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
 • Prof. dr hab. Grażyna Niedzielska, Przewodnicząca Towarzystwa Otolaryngologów  Dziecięcych oraz Sekcji Otolaryngologicznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi,
 • Prof.dr hab.med. Witold Szyfter, Kierownik Kliniki Otolaryngologii UM w Poznaniu, konsultant krajowy w latach 2002-2008, Koordynator medyczny Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków  w Polsce,
 • Prof. dr hab. n med. Jarosław Czubak, Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku
 • Dr hab. med. prof. nadzw. Anna Zakrzewska, Kierownik Kliniki Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii Dziecięcej UM w Łodzi,
 • Prof. dr hab. n. med. Mirosława Grałek, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie,
 • Doc. dr hab. n. med. Janusz Świetliński, Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Koordynator Programu Nieinwazyjnego Wspomagania Oddychania i Noworodków „Infant Flow”,
 • Prof. dr hab. med. Bohdan Maruszewski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu-Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka, Prezes Klubu Kardiochirurgów Polskich, Prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgów Dziecięcych,
 • Dr hab. med. Piotr Czauderna, Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku,
 • Dr n. med. Józef Rusin, Kliniczny Oddział Pediatrii Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie,
 • Dr Inż. Sławomir Chaberek, Dyrektor Techniczny w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy w Otwocku,
 • Dr Jacek Rudnicki, Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie,
 • Dr Małgorzata Sałasińska-Kubacka, Wojewódzkiego Szpital Zespolony w Toruniu,
 • Dr n. med Agnieszka Szypowska, specjalista chorób dzieci, diabetolog, Oddział Diabetologii Dziecięcej i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Działdowskiej w Warszawie,
 • Dr n med. Michał Brzewski, Kierownik Zakładu Radiologii Pediatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Prof. Sławomir Snela, Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie,
 • Prof. Bogdan Kałużewski, Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Dr hab. n. med Andrzej Piotrowski, Prof Uniwersytetu Medycznego, Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpital Uniwersytecki Nr 4 UM w Łodzi,
 • Dr Ewa Hapyn, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu, Oddział Pediatrii i Gastroenterologii,
 • Dr Sabina Langer-Wójcik, Ordynator Oddział Pediatrii, Alergologii i Kardiologii Dziecięcej w Toruniu,
 • Dr Krzysztof Okłot, specjalista chirurg dziecięcy - ortopeda traumatolog, Warszawa.
   
News
2024-04-12 14:46:46

The CPR training in Szadowo-Młyn is behind us!

Last week, a training course for candidates certified by the American Heart Association (AHA) and applying to become GOCC instructors took place at the Szadowo-Młyn GOCC Training Centre as part of the "CPR for Schools" educational program.