x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 17-19.10.2008, Szadowo-Młyn