We raised
224 376 706 

25th GOCC Grand Finale- concerts in Warsaw at the Parade Square

Koncerty które odbyły się pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Fot. Dominik Malik, Grzegorz Adamek, Robert Grablewski