W ciągu 29 lat WOŚP kupiła
66 150 urządzeń medycznych

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x