We raised
224 376 706 

Spontaneous concert for Łukasz from Szczecin in 2014

Koncert zorganizowany spontanicznie dla Łukasza ze Szczecina następnego dnia po 22. Finale WOŚP.