We raised
224 376 706 

15. Finał - Ogłoszenie wyniku