We raised
224 376 706 

22. Finał WOŚP - ogłoszenie wyniku Finału