The charity donated pieces of equipment
66 150 urządzeń medycznych
Psychiatry

Debata "Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową"

 

Co zrobić, by wyprowadzić z zapaści psychiatrię dziecięcą i młodzieżową? Jakie działania podjąć, by młodzi ludzie w trudnych sytuacjach życiowych nie byli pozostawiani sami sobie? Czy można szybko uzdrowić system? Senat RP i Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zapraszają do debaty „Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową”. Jeżeli chcesz być na bieżąco i otrzymywać wszelkie aktualizacje w sprawie debaty - zapisz się naszego newslettera.

 

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz Prezes Zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak zapraszają do dyskusji. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni między innymi psychiatrzy, którzy na co dzień pracują na szpitalnych oddziałach i w przychodniach dla dzieci i młodzieży, organizacje pozarządowe zaangażowane w niesienie wsparcia pomocy młodym ludziom. Ty też możesz podzielić się swoim głosem w tej dyskusji. Pytania, propozycje lub opinie na ten temat prosimy przesyłać za pomocą formularza znajdującego się poniżej.

 

Zabierz głos w debacie. Wypełnij formularz.

 

 

Zadaj pytanie lub podziel się swoją opinią (max 3000 znaków)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udziałem w debacie "Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową"

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja WOŚP z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 397 78 14;
 2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected];
 3. Twoje dane osobowe, zawarte w powyższym formularzu, przetwarzane będą:
  Zgody obowiązkowe:
  1. w celu publicznego wykorzystania przesłanej wypowiedzi w debacie "Ratujmy psychiatrię dziecięcą i młodzieżową" oraz publicznego ogłoszenia – podane zostanie imię i nazwisko (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie wyrażonej zgody);
  2. w celu archiwizacji udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach;
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez czas określony przepisami prawa związanymi z celami przetwarzania danych, jednak nie dłużej niż 6 lat od końca roku, w którym odbył się konkurs (pkt 3 lit a, b). W przypadku zapisania do newslettera, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody (pkt 3 lit c, d).
 7. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
 8. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie danych - imię i nazwisko/reprezentowany podmiot oraz twój e-mail kontaktowy - jest dobrowolne i nie obowiązkowe, jednak bez nich nie otrzymasz, żadnej odpowiedzi w tym raportu podsumowującego w debatę.
 10. Podanie danych – imię i nazwisko/reprezentowany podmiot – wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację podpisu wraz wypowiedzią/pytaniem dotyczącym tematu debaty.
 11. Podanie danych – twój e-mail kontaktowy – będzie służył tylko do komunikacji w sprawie debaty i wysłania raportu podsumowującego debatę.
 12. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.