During the 32nd Grand Finale we raised:
281879118,07 PLN

Ultrasonograph Machines for Pulmonology Wards

Pierwsze ultrasonografy dla pulmonologii (Xario 100), które zostały zakupione podczas 43. Konkursu Ofert w 2015 roku od firmy Toshiba trafiły już m.in. na Oddział Dzieci z Chorobami Płuc w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "BUCZE" w Górkach Wielkich.