At 29th Grand Finale we raised
210 813 830 PLN

Infusion pumps for oncology.

Sumaryczna wartość urządzeń medycznych przekazanych szpitalowi przez Fundację tylko w czasie ostatnich dwóch lat sięga 5 mln złotych.