Declared amount for the 31st Grand Finale so far:
38 543 657 PLN

59. Open Tender - Pediatric emergency bags

Produkcja pediatrycznych toreb ratowniczych zakupionych w ramach 59. Konkursu Ofert