We raised
224 376 706 

Peace Patrol expedition training 2008

Finał Ekspedycji Pokojowego Patrolu "Portugalia", 13-15.06.2008, Szadowo-Młyn