Days until 29th Grand Finale
101 dni

15th Woodstcok Festival - Peace Patrol

Spotkanie z Jurkiem i odprawa Pokojowego Patrolu na Przystanku Woodstock w 2008 roku.