We raised
224 376 706 

x

Finał Ekspedycji Pokojowego Patrolu do Portugalii, 13-15.06.2008, Szadowo-Młyn