We have already raised:
191 928 PLN

x

Finał Ekspedycji Pokojowego Patrolu, 18-20 czerwca 2010, Szadowo-Młyn.