Days until 29th Grand Finale
101 dni

x

Finał Ekspedycji Pokojowego Patrolu, 18-20 czerwca 2010, Szadowo-Młyn.