We raised
224 376 706 

x

Finał Ekspedycji Pokojowego Patrolu, 18-20 czerwca 2010, Szadowo-Młyn.