Days until 29th Grand Finale
101 dni

x

Finał Ekspedycji Pokojowego Patrolu "Norwegia", 22-24.06.2007, Szadowo Młyn