We raised
224 376 706 

x

Finał Ekspedycji Pokojowego Patrolu "Norwegia", 22-24.06.2007, Szadowo Młyn