We raised
224 376 706 

x

Ekspedycja Pokojowego Patrolu, Norwegia, lipiec 2007