Days until 29th Grand Finale
102 dni

x

Ekspedycja Pokojowego Patrolu, Norwegia, lipiec 2007