x

Ekspedycja Pokojowego Patrolu, Norwegia, lipiec 2007