We raised
224 376 706 

Training for instructors and leaders of Peace Patrol - 2014

Szkolenie II stopnia dla kandydatów na Instruktorów i Liderów Pokojowego Patrolu, Szadowo-Młyn, 11-13.04.2014