We have already raised:
191 928 PLN

Training for instructors and leaders of Peace Patrol - 2014

Szkolenie II stopnia dla kandydatów na Instruktorów i Liderów Pokojowego Patrolu, Szadowo-Młyn, 11-13.04.2014