We raised
224 376 706 

Peace Patrol Training Retreat - October 2014

136. Szkolenie Pokojowego Patrolu, 24-26.10.2014, Szadowo-Młyn