We raised
224 376 706 

Peace Patrol Training Retreat - November 2014

137. Szkolenie Pokojowego Patrolu, 21-23.11.2014, Szadowo-Młyn