We raised
224 376 706 

Peace Patrol Training Retreat - February 2015

138. Szkolenie Pokojowego Patrolu, 20-22.02.2015, Szadowo-Młyn