Peace Patrol Training Retreat - March 2015

139. Szkolenie Pokojowego Patrolu, 27-29.03.2015, Szadowo-Młyn