We raised
224 376 706 

Peace Patrol Training Retreat - April 2015

140. Szkolenie Pokojowego Patrolu, 10-12.04.2015, Szadowo-Młyn