We raised
224 376 706 

Peace Patrol Training Retreat - April 2015

141. Szkolenie Pokojowego Patrolu, 24-26.04.2015, Szadowo-Młyn