We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 22-24.06.2007, Szadowo-Młyn