x

Szkolenie II stopnia Pokojowego Patrolu, czerwiec 2002, Załęcze Wielkie