We raised
224 376 706 

x

Szkolenie II stopnia Pokojowego Patrolu, czerwiec 2002, Załęcze Wielkie