x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 6-8.07.2007, Szadowo-Młyn