We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 26-28.10.2007, Szadowo-Młyn