We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 14-16.12.2007, Szadowo-Młyn