PRELIMINARY RESULT PLN 115 362 894 IN OUR ACCOUNT PLN
113 632 305 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowgo Patrolu, 6-8.06.2008, Szadowo-Młyn