We have already raised:
191 928 PLN

x

Szkolenie I stopnia Pokojowgo Patrolu, 6-8.06.2008, Szadowo-Młyn