During the 32nd Grand Finale we raised:
281879118,07 PLN

x

Szkolenie I stopnia Pokojowgo Patrolu, 6-8.06.2008, Szadowo-Młyn