We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 1-3.10.2004, Szadowo-Młyn