x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 20-22.06.2003, Szadowo-Młyn