x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 6-8.06.2003, Szadowo-Młyn