At the Grand Finale we raised
186 133 610 PLN

x

Zdjęcia ze szkolenia Liderów Pokojowego Patrolu, które odbyło się przed Przystankiem Woodstock 2008