We raised
224 376 706 

x

Szkolenie Liderów Pokojowego Patrolu, 25-26.10.2008, Szadowo-Młyn