We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 19-21.11.2004, Szadowo-Młyn