We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 13-15.02.2009, Szadowo-Młyn