We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 20-22.02.2009, Szadowo-Młyn