x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 24-26.04.2009, Szadowo-Młyn