We raised
224 376 706 

Peace Patrol Training Retreat - June 2009

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 5-7.06.2009, Szadowo-Młyn