x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 22-24.10.2004, Szadowo-Młyn