x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 25-27.06.2004, Szadowo-Młyn