x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 3-5.06.2005, Szadowo-Młyn