At 29th Grand Finale we raised
210 813 830 PLN

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 7-9.05.2004, Szadowo-Młyn