We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 7-9.05.2004, Szadowo-Młyn