We raised
224 376 706 

Peace Patrol Training Retreat - July 2009

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 10-12.07.2009, Szadowo-Młyn