We have already raised:
191 928 PLN

x

Szkolenie II stopnia Pokojowego Patrolu, 3-5.07.2009, Szadowo-Młyn