x

Szkolenie II stopnia Pokojowego Patrolu, 3-5.07.2009, Szadowo-Młyn