x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, 6-8.11.2009, Szadowo-Młyn