x

Szkolenie Liderów Pokojowego Patrolu, 13-15.11.2009, Szadowo-Młyn