We raised
224 376 706 

x

Szkolenie I stopnia Pokojowego Patrolu, luty 2002, Pokrzywna